USŁUGI

Usługi

Nasza firma specjalizuje się w integracji systemów i urządzeń medycznych ze sobą. Dzięki trzonowi technologicznemu naszej szyny integracyjnej Medway, obudowanej specjalizowanymi modułami, jesteśmy w stanie zintegrować niemal każdy system i urządzenie. Jedynymi warunkami jest tylko to, czy dany system/urządzenie/czujnik na to pozwala, jego producent przewidział taką opcję i jest dostępna dokumentacja. Naszą ofertę można podzielić na różne typy, które zostały opisane poniżej.

KORZYŚCI

 

 

 

Podstawową korzyścią z zastosowania naszych rozwiązań integracyjnych jest możliwość połączenia wielu systemów i urządzeń według specyfikacji producentów tych urządzeń. O „tłumaczenie” tych specyfikacji na inne specyfikacje, dba nasza szyna danych Medway przy pomocy elastycznych definicji semantycznych, ale mając na uwadze logiczną spójność rozwiązania i danych.

Ogranicza to znacząco koszty integracji, bo usuwa konieczność prac deweloperskich i dostosowywania się do siebie poszczególnych producentów integrowanych systemów oraz urządzeń, przenosząc te prace na naszą firmę. Pozwala to nie tylko obniżyć koszty, ale scentralizować zarządzanie integracjami i zadbać o spójność całego projektu.

INTEGRACJE STANDARDOWE

 

 

 

Są to typowe integracje standardowo wykonywane w placówkach medycznych takie jak:

 • System szpitalny (HIS) <-> System laboratoryjny (LIS)
 • System szpitalny (HIS) <-> System radiologiczny (RIS)
 • System szpitalnu/radiologiczny (HIS/RIS) <-> Systemy telemedycyny
 • System szpitalny (HIS) <-> System apteczny
 • System szpitalny (HIS) <-> System kolejkowy
 • System szpitalny/radiologiczny (HIS/RIS) <-> NFZ

Po obu stronach powyższe systemy mogą być zwielokrotnione. Sztandarowym przykładem jest integracja systemów telemedycznych gdzie po jednej stronie mamy możliwość zlecania z HIS lub RIS, a z drugiej wiele różnych systemów realizujących np. teleradiologię.

AUTOMATYKA I ROBOTYKA MEDYCZNA

 

 

 

Drugą grupą integracji jakie wykonujemy są integracje różnorodnych typów urządzeń i robotyki medycznej z systemem HIS czy magazynowym/aptecznym. Przykładowe realizacje to:

 • Integracja automatycznych magazynów leków
 • Integracja robotów klasy UnitDose
 • Integracja automatycznych regałów karuzelowych
 • Integracja automatycznych apteczek oddziałowych i wózków lekowych
 • Integracja robotów do produkcji płynnych dawek jednostkowych
 • Integracja robotów do produkcji cytostatyków
 • Integracja urządzeń do kontroli stężenia leków
 • Integracja czujników medycznych i osobistych

Jeśli chcielibyście państwo nie tylko zintegrować urządzenia robotyki medycznej, ale też je kupić, to również zachęcamy do kontaktu. Wraz z naszym partnerem sprzętowym – firmą Medim, pomożemy państwu wybrać sprawdzone i bezproblemowe w integracji urządzenia.

INTEGRACJE NIESTANDARDOWE

 

 

 

Dzięki bogatemu portfolio modułów integracyjnych, jesteśmy w stanie wykonywać również integracje niestandardowe według specyfikacji producentów systemów i urządzeń. W państwa imieniu poprowadzimy taki projekt, będziemy kontaktować się z producentami i ustalać szczegóły techniczne.

Posiadamy również kompetencje w zakresie integracji z interfejsami elektronicznymi, które często są stosowane w różnego typu czujnikach czy małych urządzeniach.

INTEGRACJE URZĄDZEŃ OBRAZOWYCH Z PACS

Na rynku jest wiele firm specjalizujących się w systemach klasy PACS i podłączaniu do nich urządzeń obrazowych. Do tych firm należą również nasi partnerzy jak Radpoint czy Apps4med. Sami nie realizujemy tego typu usług, bo uważamy są lepsi od nas i z przyjemnością państwa z nimi skontaktujemy.

  CENY

   

   

   

  W przypadku integracji, ze względu na różnorodność środowisk i systemów, nie ma możliwości posiadania jednolitego cennika. Jeśli macie państwo projekt dla nas, to zachęcamy do kontaktu. Zbierzemy od państwa informacje, przeprowadzimy analizę i podamy cenę przygotowania oraz wdrożenia danego rozwiązania.