TECHNOLOGIE

Nasze integracje technologicznie oparte są o trzy rodzaje rozwiązań.

      • małe wyspecjalizowane moduły, które służą do prostych integracji 2-systemowych
      • moduły sprzętowe służące do podłączaniu urządzeń interfejsami elektronicznymi
      • szynę integracyjną Medway, która jest rozbudowanym rozwiązaniem wyspecjalizowanym w wielokanałowym łączeniu wielu systemów i urządzeń

Szyna Integracyjna Medway

Jest to rozwiązanie służące do wielotorowego, wielokanałowego, opartego na różnych technologiach komunikacyjnych, łączenia ze sobą wielu urządzeń i systemów.

Rozproszoność i skalowalność

Szyna integracyjna Medway jest zbudowana w oparciu o najnowsze technologie i może pracować w środowisku rozproszonym, na wielu maszynach, w chmurze, w wirtualnych kontenerach… Pozwala to też skalować rozwiązanie wraz ze wzrostem obciążenia np. podczas rozbudowy systemu o kolejne elementy.

Spójny system zamiast prostej sumy elementów

Szyna integracyjna Medway zapewnia przepływ strumieni danych od odpowiednich nadawców do odpowiednich odbiorców. Unikalną jej cechą jest jednak to, że pozwala te strumienie wzbogacać danymi z jeszcze innych systemów. Pozwala to na realną współprace wielu urządzeń i systemów, tak że tworzą one jedno spójne środowisku.

Alerty i monitoring

Szyna integracyjna Medway zapewnia możliwość integracji z systemami logowania zdarzeń i alertowania (np. Sentry, Kibana). Pozwala to na bieżąco śledzić pracę systemu, a także otrzymywać alerty w sytuacjach problemów technicznych, niezależnie od tego w którym systemie się pojawią.

Wiele różnych technologii w jednym produkcie

Szyna integracyjna Medway jest obudowana szeregiem modułów wyspecjalizowanych w komunikacji z różnorodnymi interfejsami. Obsługujemy wszystkie popularne technologie komunikacyjne (TCP/IP, WebServices, REST API, JMS, SQL …), jak i standardy komunikacji stosowane w medycynie i systemach aptecznych (HL7, FHIR, WWKS …). Natomiast dzięki modułom sprzętowym jesteśmy w stanie do szyny kierować strumień danych z prostych urządzeń elektronicznych typu czujniki.

Dostosowanie do zmieniających się potrzeb

Szyna integracyjna Medway może zawierać końcówkę w postaci prostego w obsłudze modułu w którym można customizować przepływające dane. Pozwala to już po wdrożeniu, samodzielnie zmieniać ustawienia wraz ze zmianami w państwa infrastrukturze.